U slučaju pojave zamućenja vode tijekom radova, potrebno je otvoriti slavinu te vršiti ispiranje cijevi do pojave bistre vode.

Obaviještavamo da ćezbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u 16.10.2018. bez vode biti: potrošači vode u Matuljima, naselje Rukavac, ul.Dušana Mavra, Stanka Luksetića, Ruhčev Put i Mihotićev prolaz u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Obavještavamo da će zbog radova na vodovodnim instalacijama u petak 05.10.2018 biti povremeno bez vode potrošači u Lovranu, ul.Šetalište Maršala od kbr.40 do kbr.150 (od gradske kavane do Štangera), Peharovo te dio potrošača u Starom Gradu od 09:00 do 12:00 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u srijedu 26.09.2018 biti : povremeno bez vode potrošači u Poljanama (naselja Sveti Petar, Korići, Šmiti, Ladeti i Jakusi) od 08:00 do 12:00 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na sanaciji puknuća vodovodnim instalacijama u petak 21.09.2018 bez vode biti : potrošači vode u Opatiji, ul.Križišće, ul.9.Rujna, ul.V. Spinčića, ul.Mate Balote, te ul.Brajšin prolaz u vremenu od 10:30 do 13:30 sati

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na sanaciji puknuća vodovodnim instalacijama u petak 21.09.2018 bez vode biti : potrošači vode u Opatiji, ul.Castel San Pietro Terme vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na sanaciji puknuća vodovodnim instalacijama u četvrtak 20.09.2018 bez vode biti potrošači vode u Opatiji, ul.Velog Jože, Trg Vladimira Gortana, ul.Joakima Rakovca te ul.Veprinački put u vremenu od 12:30 do 15:00 sati

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u četvrtak 20.09.2018 bez vode biti : potrošači u naselju Anđeli u vremenu od 08:30 do 11:30 sati. Za vrijeme radova na cesti promet će se regulirati postavljenim prometnim znakovima.

Poštovani, Obavještavamo Vas da se 17/09/2018 izvode interventni radovi na sanaciji puknuća vod.cijevi u Opatiji, na Slatini.

Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u ponedjeljak 17.09.2018. bez vode biti: potrošači vode u Matuljima, ul.Dušana Mavra, Ruhčev Put i Mihotićev prolaz u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Obavještavamo da će zbog radova na vodovodnim instalacijama u utorak 11.09.2018 bez vode biti : potrošači u Ičićima, ul. Bršljana, Put za Veprinac, Mulandovo, Fantovo, dio potošača u ulicama Antona Dminiaka i Mornarska ulica u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.

Obavještavamo da će zbog radova na vodovodnim instalacijama u utorak 11.09.2018 bez vode biti : potrošači u Ičićima, ul. Bršljana, Put za Veprinac, Mulandovo, Fantovo, dio potošača u ulicama Antona Dminiaka i Mornarska ulica u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.

Za vrijeme izvođenja radova na cesti promet će se regulirati postavljenim prometnim znakovima upozorenja i ograničenja brzine. U slučaju moguće pojave zamućenja vode nakon radova, potrebno je otvoriti slavinu te vršiti ispiranje cijevi do pojave bistre vode.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u petak 31.08.2018 bez vode biti: potrošači u Ičićima, ul. Bršljana, Put za Veprinac, Mulandovo, Fantovo, dio potošača u ulicama Antona Dminiaka i Mornarska ulica u vremenu od 10:30 do 13:30

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u četvrtak 30.08.2018 bez vode biti potrošači u Matuljima, ul.Frlanska Cesta, Put Živica, ul.Turnić, ul.Žrtava Fašizma, ul.Braće Milih te ul.Kružni Put od 08:00 do 13:30 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u srijedu 29/08/2018 bez vode biti : potrošači vode Lovranu, ul.Dr.Nilo Cara od kbr.1 do kbr.10 te kbr.Šetalište Maršala Tita 40 u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

U slučaju moguće pojave zamućenja vode nakon radova, potrebno je otvoriti slavinu te vršiti ispiranje cijevi do pojave bistre vode.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u četvrtak 23/08/2018 bez vode biti : potrošači vode u naselju Konjsko u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u petak  03/08/2018 bez vode biti potrošači u Matuljima, ul.Put z Buč, Kastavska Cesta od kbr.18  do kbr.30, ul.Put Živica  od kbr.1  do kbr.10 od 08:00 do 11:00.

Obavještavamo potrošačeu Jušićima da će zbog u srijedu 08.08.2018. godine biti bez vode područje:  Jušići - od trgovine Karmen do trgovine Petrokov, stam. naselje Pešćinica, ul. Rupnjak, Vl. breg, te dio Jušića između ceste za Trinajstići od 8:00 do 11:00 sati.

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!