Show more

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u petak  03/08/2018 bez vode biti potrošači u Matuljima, ul.Put z Buč, Kastavska Cesta od kbr.18  do kbr.30, ul.Put Živica  od kbr.1  do kbr.10 od 08:00 do 11:00.

Obavještavamo potrošačeu Jušićima da će zbog u srijedu 08.08.2018. godine biti bez vode područje:  Jušići - od trgovine Karmen do trgovine Petrokov, stam. naselje Pešćinica, ul. Rupnjak, Vl. breg, te dio Jušića između ceste za Trinajstići od 8:00 do 11:00 sati.

Poštovani, Obavještavamo Vas da se 02/08/2018 izvode interventni radovi na sanaciji puknuća cestnog ventila u Opatiji, ul.Vrutki kod kbr.4. Za vrijeme radova u periodu od 08:00 do 12:00 dio potrošačA u ul.Vrutki od kbr.1 do kbr.9 biti će bez vode.

Poštovani, Obavještavamo Vas da se 02/08/2018 izvode interventni radovi na sanaciji puknuća cestnog ventila u Opatiji, ul.Vrutki kod kbr.4. Za vrijeme radova u periodu od 08:00 do 12:00 dio potrošačA u ul.Vrutki od kbr.1 do kbr.9 biti će bez vode.

Poštovani, Obavještavamo Vas da se 02/08/2018 izvode interventni radovi na sanaciji puknuća cestnog ventila u Opatiji, ul.Vrutki kod kbr.4. Za vrijeme radova u periodu od 08:00 do 12:00 dio potrošačA u ul.Vrutki od kbr.1 do kbr.9 biti će bez vode.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u srijedu 01/08/2018 bez vode biti : potrošači vode u Matuljima, ul.Put z Buč, Kastavska Cesta od kbr.18 do kbr.30, ul.Put Živica od kbr.1 do kbr.10 u vremenu od 08:00 do 11:00 sati.

Interventni radovi na instalacijama u ponedjeljak 30/07/2018 bez vode će biti potrošači Matuljima ,Put z Buč, Kastavska Cesta od kbr 18  do kbr 30, Put Živica  od kbr 1 do kbr 10 u vremenu od 08:00 do 11:00 sati.

Interventni radovi na sanaciji puknuća vodovodnih instalacija  u četvrtak 26/07/2018.  Bez vode potrošači u Matuljima, (novo naselje) ul.Milana Frlana od kbr 24 do kbr 34 od 08:00 do 12:00 sati.

Obaviještavamo da ćezbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u utorak 24.07.2017. bez vode biti: potrošači vode u Bregima (Brnčići, Frlići, Pošćići, Benčinići,Zvančići)u vremenu od 08:00 do 11:00 sati.

naselja Tošina (ul. Giuseppe Verdia, ul.Dr.Ivana Pošćića, ul.To šina, ul.Dr.Ante Mandića, ul.Vinka Zamlića Zamlića) da će zbog gore navedenih interventnih radova na vodoopskrbi imati mogući pad pritiska na vodovodnim instalacijama.

čete), potrošače vode od semafora na Novoj cesti (od Bille) prema Voloskom (Nova Cesta od k.br .1 do k.br .68), potrošače vode naselja Kovačevo (ul.Matuljska cesta od k.br .1 – k.br .11) potrošače vode

ul.Stubište Marušinac od kbr.20 do .br.26, ul.Palmi kbr.4 do kbr.8, Varljenska Cesta od .br.1 do kbr.18 te ul.Castel San Pietro Terme u vremenu od 08:00 do 14:00 sati. Također obaviještavamo potrošače vode naselja Kosovo (ul.Kosićevo, ul.Davorina Trinajstića, ul.1.Istarske

Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u utorak 24.07.2018. bez vode biti: potrošači vode u Opatiji, ul.Šetalište Carmen Sylve od kbr.20 do kbr.26, ul.Put u Bregi od kbr.16 do kbr.21,

Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na sanaciji puknuća vodoopskrbn cijevi u četvrtak 19.07.2018. bez vode biti: potrošači vode u Lovranu, Stari grad u vremenu od 08:00 do 10:30 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodu od srijede 18.07.2018 od 22:00 do četvrtka 19.07.2018 do 07:00 bez vode biti Kraj, Medveja, Kali i Cesara. Za vrijeme radova potrošačima će biti na raspoloaganju auto cisterna sa pitkom vodom.

Obaviještavamo da će zbog interventnih radova na sanaciji puknuća cijevi u srijedu 18.07.2018. bez vode biti: ul.Zert u vremenu od 08:00 do12:00 sati; Stari grad od kbr.68 do kbr.105 u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Obaviještavamo da ćezbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u 12.07.2018. bez vode biti: potrošači vode u Matuljima, naselje Rukavac od kbr.1 do kbr.60 ul.Dušana Mavra, Stanka Luksetića, Ruhčev Put i Mihotićev prolaz u vremenu od 08:00 do 13:00 sati

Obaviještavamo da ćezbog interventnih radova na vodoopskrbnim instalacijama u PETAK u 06.07.2018. bez vode biti: potrošači vode u Matuljima, ul. Kučići od 08:00 do 12:00 sati.

Obavještavamo da će zbog interventnih radova na vodovodnim instalacijama u srijedu 04.07.2018 biti bez vode: potrošači u Frančićima, ul. 43.Ist .Divizije od kbr.73 do kbr.111 od 08:30 do 12:30 sati.

Radovi na vodovodnim instalacijama u srijedu, 27.06.2018. bez vode biti: potrošači vode u Ičićima: Liburnijska ulica - brojevi 8 i 8A, Mornarska ulica, Put za Marinu, Put za Tivoli i ulica Antona Dminaka – brojevi 24, 26 i 28, u vremenu od 8:30 do 13:00 sati.

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!