Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Liburnijske vode @LibVodeGis@mastodon.social

U slučaju pojave zamućenja vode nakon radova, potrebno je vršiti ispiranje cijevi do pojave bistre vode

U slučaju pojave zamućenja vode nakon radova, potrebno je vršiti ispiranje cijevi do pojave bistre vode

Lovran 19.05.2017. Od 08.00-12.00 Ul. Trg Slobode, dio ulice Brajdice te dio potrošača u Starom Gradu

Opatija 19.05.2017. 08.00-1300 ul.Križišće, ul.V.Spinčića, dio ulice 9.Rujna, M.Brajše, M.Balote, Stub. B.Papandopula k.br.6

U slučaju pojave zamućenja vode nakon radova, potrebno je vršiti ispiranje cijevi do pojave bistre vode. mastodon.social/media/BSeUD0iu