Liburnijske vode is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Liburnijske vode @LibVodeGis@mastodon.social

1/2 Također obaviještavamo potrošače vode potrošače vode od semafora na Novoj cesti (od Bille) prema Voloskom (Nova Cesta od k.br.1 do k.br.68), potrošače vode naselja Kovačevo (ul.Matuljska cesta od k.br.1 – k.br.11) i potrošače vode naselja Tošina...

Opatija 05.12.2017. Za vrijeme radova ulica Stubište Marušinac od kbr. 24 nadalje biti će zatvorena za sav promet. mastodon.social/media/nuUpUUrX

Opatija 05.12.2017. od 08.00-16.00 C.Sylve kbr.24 i 26, ul.Put u Bregi od kbr. 19,20 i 21, St.Marušinac kbr.22 i 24, ul.Palmi kbr.4 i 8, Varljenska od kbr.7-20, ul.Kosićevo, ul.Davorina Trinajstića, ul.1.Ist . čete N.Cesta od kbr.40-56 mastodon.social/media/pEr2AgbW

M.Draga 28.11. 2017 od 08.00-13.00 Stari Grad i Trg Slobode. Pasjak od 08:00 do 14:00 sati mastodon.social/media/8XFI9mPf

M. Draga 27.11.2017 od 08.00-13.00 ul.Antona Rosovića , Stari Grad i Trg Slobode. mastodon.social/media/oAuQdAeJ

M.Draga 24.11. 2017 od 08.00-13.00, ul.Antona Rosovića, Stari Grad i Trg Slobode. mastodon.social/media/qF01eTml

Opatija 22.11. 2017. N. Cesta od k.br.119 do k.br.234, ul.Dr.Maxa Josepha Ortela, ul.Antona Mihića te ul.Joakima Rakovca mastodon.social/media/8JB542Ne

Bregi 15.11.2017. od 08.00-14.00 Brnčići, Frlići, Pošćići, Benčinići, Zvančići. mastodon.social/media/-F0aXzRl

Mošćenička Draga 14.11. 2017 od 08.00-13.00 ul.Atona Rosovića te dio Staroga Grada. mastodon.social/media/gA9DDqsE

Opatija 10.11.2017. 08.00-14.00 ul.Emila Bošnjaka, Stubište Marušinac i ul.Put u Bregi. mastodon.social/media/68mIza-A

Opatija 09.11.2017. od 08.00-14.00 ul.Emila Bošnjaka, Stubište Marušinac i ul.Put u Bregi. mastodon.social/media/BnlCljMx

Matulji 03.11.2017. od 08.00-14.00. Frlanska Cesta, Put Živica, Ž.Fašizma, Braće Milih, Kružni Put te ul Turnić, Kast.cesta. mastodon.social/media/BvdNSuse