Stella boosted
Stella boosted

Νομίζω ότι αν πετάξουμε τις τηλεοράσεις από τα παράθυρα ο κόσμος θα γίνει καλύτερος.

Καλημεεεεερα
Βαρέθηκα να βλέπω συνέχεια ποστ του Ευγένιου

Stella boosted

It's been a while. My mind drifted away from you, lured by the beauty of curves and lines. My legs wandered in the sun and my fingers snapped a thousand little moments in search of beauty.

And now the sun leaves us early and the rain drenches the sidewalks I realize once again that beauty isn't always in the light and I'm returning back to you, back in the shadows, I stain screen and paper with the glyphs and marks of images I dare only imagine. I salute you , all of you.

Stella boosted

Distorted, out of focus, beaten to death with filters and printed in low quality and with wrong settings. And then photographed in the dark with a phone, and then filtered again for good measure :-)

one too much

Stella boosted
Stella boosted
Stella boosted
Stella boosted
Stella boosted

With this, our journey is over. I still have a few undated images that I'd like to show you, purely for their photographic value so keep an eye on the hashtag for a few more days. It's been really fun, thanks for listening, fav'ing and boosting and have a nice night.

Και μ'αυτά το ταξίδι μας τελείωσε. Έχω μερικές ακόμα εικόνες να σας δείξω πιο πολύ για τη φωτογραφική τους αξία. Ευχαριστώ θερμά που με διαβάσατε, τα φαβ και τα μπουστ :-)


Stella boosted

And finally, the first one that I saw being completely constructed after the height of the financial crisis. It's mighty small, but it's something.

Και τέλος, η πρώτη πολυκατοικία που βλέπω να χτίζεται εξ'ολοκλήρου μετά την κορύφωση της κρίσης. Πολύ πολύ μικρή αλλά κάτι είναι κι αυτό.


Stella boosted

This one is one that resumed and finished very recently. A true 2010's , one of a very few.

Αυτή είναι μία από τις επανεκκινηθείσες πολυκατοικίες. Σπάνιο δείγμα πολυκατοικίας των 10's


Stella boosted

The halt was so screeching that construction of many buildings stopped halfway. You can still see unfinished buildings for sale though some have finally resumed construction.

Η κρίση ήρθε τόσο απότομα που πολλές πολυκατοικίες έμειναν ημιτελείς. Βλέπει κανείς ακόμα τα κουφάρια τους με φθαρμένες επιγραφές "ΠΩΛΕΙΤΑΙ". Σιγά σιγά σε κάποιες, επιτέλους επανεκκινείται η δραστηριότητα.


Stella boosted

The crisis decimated the construction business in Greece and brought it down to around a 7th of its former size. The multiresidence construction almost came to a halt.

Data statistics.gr

Η οικοδομική δραστηριότητα αποδεκατίστηκε και μειώθηκε στο 1/7ο. Πολυκατοικίες δεν χτίζονταν πια για το μεγαλύτερο μέρος των 2010's

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ


Stella boosted

This trend continued throughout the first decade of the millenium. Before we could see any major changes that the 10's would bring, the recession hit.

Η ίδια μόδα συνέχισε σε όλη την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας. Πρίν προλάβουμε να δούμε πως θα έμοιαζαν οι πολυκατοικίες των 10's ήρθε η κρίση.

Photo: A 2010


Stella boosted

The typology didn't change much in the 2000's. The median apartment size has gone significantly down but the number of bedrooms have increased over the size of common areas.

Η τυπολογία δεν άλλαξε ιδιαίτερα στα 2000. Το μέσο διαμέρισμα είναι πλέον μικρότερο αλλά τα υπνοδωμάτια αυξάνονται εις βάρος των κοινών χώρων.


Stella boosted

The previous building did not have a date but the phone number on it gives away that it was finished after 2002. That was the year phone numbers started beginning with a 2 instead of a 0. :-)

Η προηγούμενη πολυκατοικία δεν έχει ημερομηνία κατασκευής αλλά το τηλέφωνο προδίδει την ηλικία της. Τα τηλέφωνα άρχισαν να ξεκινούν με 2 το 2002 :-)


Stella boosted

It's time we finish this journey with a few 21st century multiresidences. The heavy concrete style persisted but the color scheme grew softer and pale pinks and ochres accompanied whites on the facades.

Φθάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του ταξιδιού μας με πολυκατοικίες του 21ου αιώνα. Το βαρύ σκυρόδεμα παραμένει στην αρχιτεκτονική αλλά η χρωματική παλέτα μαλακώνει και χλωμά ροζ και ώχρες συνοδεύουν τώρα το λευκό.


Stella boosted

That is all folks for today. We're getting close to the end. Two more decades to cover till we reach today.

Have a great night!

Αυτά είχα να σας δείξω για σήμερα, πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχουν μείνει δυο δεκαετίες μέχρι και το σήμερα.

Καληνύχτα.


Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!