سردرد باز این سردرد لعنتی

یه نفرم اینجا حرفامو بخونه کافیه

اینجا خونه خالیه یا آپ ؟!

اینجا به توتی که بیشتر از دوتا فیو بخوره میگن شاتوت؟!

ولی کشعر تر از اون کاربری که بلاک کرد تو دنیا نیست

مراقب باش موقع توت کردن توت نره

پیرزنو از کیر کلفت نترسون

کصشعر فقط کاربرای ماستادون

ما که حرفی نزدیم چه زود بهش برخورد

خب هنوز نیومده یکی بلاک کرد !

اینقد ناراحتی از کاربر جدید که انگار داعش توت کرده!!

دوستای عزیز وقتی یه تازه وارد میاد تو ماستادون
شعور داشته باشید بیاید تبریک بگید که یه کصخل دیگه به جمعتون اضافه شد

خوبه باز هفت هشت تا فعال داره وگرنه آدم میپوسه اینجا

شاختون کیه همونو توتیدم

این همه شاخ تا الان کجا بودن !

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!