وقتی بدونیم که عضو شدن و ارتباط در شبکه‌های پیام‌رسانی #نامتمرکز این روزها چه‌قدر ساده است، این که گروه طرف‌داران و فعالان نرم‌افزار آزاد روی یک شبکهٔ متمرکز باشه به نظر من کمی غم‌انگیزه. بله، نامتمرکزبودن جزئی از تعریف نرم‌افزار آزاد نیست و تلگرام هم نرم‌افزارش آزاده، ولی همه‌مون می‌دونیم که فلسفهٔ پشت جنبش نرم‌افزارهای آزاد داشتن حق کنترل روی زندگی کامپیوتریه، و با این فلسفه، نامتمرکز به متمرکز در شرایط برابر ترجیح داره.

به نظر من تا وقتی جامعهٔ هدف یک گروه اینترنتی آدم‌های عادی *نیستند* و هدف این است که طرف‌دارهای نرم‌افزار آزاد با هم گفتگو کنند، یعنی تا وقتی که نباید ملاحظهٔ آدم‌هایی را بکنیم که بلد نیستند یا نمی‌خواهند دربارهٔ چیزهای کامپیوتری به خودشان سختی بدهند، باید گروه روی یک شبکهٔ نامتمرکز باشد.

ترجیح من همیشه XMPP است، و ظاهراً ترجیج مصطفی Matrix. ولی هر دو بهتر از تلگرام هستند.

Show thread

روش عضو شدن و ارتباط در شبکه‌های پیام‌رسانی #نامتمرکز مزبور:

راهنمای عملی پیام‌رسانی غیرمتمرکز
masoud.abkenar.net/blog/fa/201

Show thread
Follow

@masoud
میدونی من با پیام‌رسان‌های غیر متمرکز موافقم ولی تا اینجا کار با این پیام‌رسان‌ها یا شبکه‌های اجتماعی برای مخاطب معمولی ساده نیستن. مثلا تلگرام یا اینستاگرام رو ببین.‌ تو این شبکه‌ها به راحتی میشه عضو شد و مخاطب‌ها رو پیدا کرد. این برای یه فرد عادی خیلی مهمه.
به خاطر همین تا وقتی دردسترس بودن و کاربرپسند بودن یه نرم‌افزار اولویت نباشه همه می‌چسبن به همون اپ‌های متمرکز ولی راحت‌تر!.

@Maahaan
ثبت نام و پیدا کردن دیگران روی این بسترها هم راحته که!
@masoud

@ahangarha
اگه راحته که پس اون بحث پیدا کردن دیگران منتفیه.
@masoud

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!