Den mentala hälsan har blivit sämre allt sedan detta slutade vara en grej.

@Mabande@mastodon.social @jono@mastodon.se

minns så tydligt när man som barn glodde på dessa pluppar hoppandes i windows 95

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit