کراش چیست?
وقتی شما از شخصی خوشتان میاید و آن شخص نمیداند که شما ازش خوشتان آمده میشود، کراش.
نه اینکه علاوه بر اینکه خواجه پشم الدین شیرازی میدونه ازش خوشتون اومده طرفم توی توتون منشن کنید بگید من به اینا کراش دارم.
اندکی تفکر بد نیست، هموطن.

یه سریام انقدر کسخلن فک میکنن باید حتمن نایت مود توت کنن

حالا طرف اولن توییتش 24 ساعت قبل از اینجا بوده میاد توت میکنه چقدر اینجا خوبه همه با هم مهربونن، یا طرف تا دیروز از ترس اینکه جاجش کنن خایه منشن دادن نداشت، یا اصلن خایه نمیکرد توییت کنه، اینجا علاوه بر اینکه همش منشه میاد قانونم تعیین میکنه

شما ببین جنس دختر چقدر مریضه;
صب تا شب داره از تنهایی توت میکنه میری دایرکتش مخشو بزنی میگه "من تنهاییمو مخ بزنم" انگار قراره تنهاییشو پر کنیم، میخوام بکنیم بری بازم تنها میشی.
یا یه سری دیگم هستن که. میگن چرا نمیاید مخمون کنید; اولن باید بگم مخ نداری، دومن میری میبنی خانم سیبیل داره، سومن میری میبینی دختره ولی کیر داره، چهارم اصلن کیرم نداشته باشه میگه من قصد اردواج دارم، انگار کسخلیم ازدوام کنیم
پ.ن: خود را در آینه میبینید و از آینه میپرسد زیباترین پسر روی زمین کیست? آینه تصویرش را نشان میدهد

این روز ها همه کراش میزنند، شما چطور?

بخدا اونی که میدونه ازش خوشتون اومدرو دیگه نمیگن کراش

کراش چیست?
وقتی شما از شخصی خوشتان میاید و آن شخص نمیداند که شما ازش خوشتان آمده میشود، کراش.
نه اینکه علاوه بر اینکه خواجه پشم الدین شیرازی میدونه ازش خوشتون اومده طرفم توی توتون منشن کنید بگید من به اینا کراش دارم.
اندکی تفکر بد نیست، هموطن.

کاش انقدر نفهم نبودید و میدونستید کراش چیه تا انقدر گه نمیخوردید

حالا کاری ندارم میدید یا نمیدید ولی اینکه اگه میدید چرا به من نمیدید خیلی بهم ربط داره، یعنی من با 22 سانت کیر نمیتومم بکنمت که میرید به غریبه ها رو میندازید، بیاید یه لقمه کیر و کسه دور هم میزنیم

بابات هنوز از فواید گه نخوردن چیزی بهت نگفته?
نگفته بیا بشین رو پام عباس اقا ببینه، نگفته پسرم این سیبو میبنی گه نخور اگه خوردی این سیبو میکنم تو کونت، بابات نگفته بعد گه خوردن مسواک بزن

حالا طرف تا دیروز میرفت توییت میکرد "لاک زدم" هیشکی به تخمشم نبوده، الان اومده اینجا خودشو جزإ 300 تای اصلی میدونه، خب عمو بیاد لپتو بکشه

حالا من این همه زور میزنن (تو توالت هممون مجبوریم به زور زدن) بیشتر از 140 کاراکتر مینویسم که تو دقیقن با خودتم کسکش که بیای فیو کنی بری?
خب برادر من، خواهر من اون دکمه کیری شبیه دکمه بازیافتو بزن هم قالیباف ازش برق تولیت میکنه هم تو بوستم میکنی

بیاین قبول کنید بعضی شغلا با خودش مادرجندگی همراه داره، یارو مادرجنده نیست ولی با تناسب به شغلی که پیدا میکنه میشه مادرجنده.
حالا طرفو هیشکی عن خودشم حساب نمیکنه ولی چون مراقب امتحان شده فک میکنه اگه بزاره چهار تا دانشجو کیری مثل من تقلب کنن ننشو گاییده میشه، بابا شل بگیر ننتم اینجوری راضی تره

اینجا اکثریت دارن گه میخورن دورمون

بابا شاید اون افغانیه، خودشو جای ژاپنیا جا زده لوکال نشونش میده

یجوری وحشیانه هر دختری که دستتون رسیده فالو کردید آدم پشماش میریزه نکنه وسط قحطی زده های جنگ سوریه زندگی میکنه بعد کلتو از پنجره میکنی بیرون میبینی ۳ تا گربه دارن وسط خیابون کون هم میزارن مطمئن میشی هنوز ایرانی

این کلمه بوست کردن یجوریه هرکیو میخوام بوست کنم یه احساس مسئولیتی روش دارم که این بشر در آینده باید دکتری مهندسی چیزی بشه و برای جامعه مفید واقع شه، حس میکنم دارم برای رفتن به یه کالج خفن هلش میدم ولی متاسفانه کیر خرم تهش نیست

حالا شاید پیش خودتون بگید چرا توتاش انقدر بلنده والا باید بگم من از موقعی که یادمه بهمون گفتن اگه بلند نباشه میره به یکی دیگه میده

میدونی واسه ساختن ماستادون چند تا ماموت کشتن?

میدونی واسه ساختن ماستادون چند تا ماموت کشتن?

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!