Follow

@midline 1. tak, to jest karygodne 2. to jest niestety konsekwencja outsourcowania poczty do Microsoftu. Domyślnie blokują pocztę z mniej popularnych domen.

· · Web · 1 · 0 · 0

@Makdaam wiadomość wysłana na bok@wkruk.pl już nie została odrzucona. To "recipient address" był odrzucony, więc raczej chodzi o adresata niż nadawcę tutaj

/kuba

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!