بچه ها کسی اینجا از ساغر خبری نداره ؟ لطفن حتمن خبر بدین اگه چیزی بود :(((((

خسته نباشید که هنوز اینجایین :))))

خیلی عجیب اینجا فقط جواب منو نمیدین

اگه اینجام به هیجاتون نیستم رک بگین برم :)

چجوری هم میخندین هم خوشگلین ؟

بانو میا والاس هم آوتاری حجت تمام کن گذاشتن ظاهرن

ازتون بدم میاد که انقد خوشگلین
عنا

مردم اقااااا 😂😂😂😂😂😂😂😂

@Kalantari she's saying you should suck a dick because you said she's not as beautiful as you thought before.

بخدا میزنم بلاکتون میکنما 😩😩😩

وقتی میبینم جواب سوالم ر با فیو زدن میدین از شدت خوشالی سرم ر به دیوار میزنم

اکانت اینستا بعد از ۳ ماه دی اکتیو بودن پاک میشه ؟

اگه الان بیدارید شما یک بدبخت هستید

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit