Follow

President @QuimTorraiPla, com a alcalde de i , us trasllado tot el meu suport i em poso a la vostra disposició i a la del @Govern per aplicar mesures contra el i si cal, desobeint les mesures preses fins ara pel govern espanyol. Animo també, a la resta d'alcaldes i alcaldesses del país, a fer el mateix

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!