Follow

RT @CarlesHeredia@twitter.com

T'atropella una furgona dels @mossos@twitter.com durant la revolta post-sentència i acabes a la UCI ferit de gravetat.

Però resulta que no en tenen prou i després encara et denuncien per desordres públics i danys.

Els antiavalots, sempre al costat del ciutadà.

elmon.cat/politica/ofensiva-po

🐦🔗: twitter.com/CarlesHeredia/stat

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 3 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!