@Marleen Dank voor de tip op Twitter. :) Hopelijk wordt dit wat...

@Marleen weet het niet. 't Is de zoveelste. FB/TW = information overload. Diaspora en de rest doet je eenzaam voelen. Ik heb behoefte aan info die ik interessant vind, geen geschreeuw en geen interface die je id koppelt aan "posts" "followers" en "followers".

@Marleen TOOT TOOT! hallo in deze nieuwe alternatieve realiteit!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit