Amb un toot com aquest, @MastodonCatalunya, m'obligues a demanar-te que l'esborris o que em deixis de seguir. Gràcies.

Jo et desitjo el mateix, @MastodonCatalunya, però em temo que amb els teus insults poc feliç pots ser.

Fes el que et sembli, @MastodonCatalunya, però, mentre aquesta sigui la teva tria, ni em segueixis, ni em mencionis, ni em diguis res més, ni aquí ni a la vida real. Gràcies.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!