ترجمه زبان انگلیسی داشتید بدید من :)
کمترم میگیرم نسبت به عرفش :)

بوس کنید ببینم

هی توت میکنم مریض نمیشی
پیش بوست کنا عزیز نمیشی
توت کوچولو بیا پیش
آقا بوست کنه کیش

حرفاتون همه صحیح، ولی کیر تو اینجا :| توییتر یچی دیگه س

بابات میدونه اومدی جایی که همه توت میکنن؟

معتقدم توییترم باید از صفر شروع کنن همه!
اینطوری مشخص میشه رییس کیه...

وحید آنلاین فالو نکنید اونجا مارو فالو نمیکرد

انقد همه تیک وریفاید دارن که وریفاید نبودن مده

هل بدین اقا باز عقب افتادم ازین کس مسا همشون رفتن رو دویست

بعد از این پیروزی مردمی و انسجام که همگی از توییتر کشیدیم بیرونو کردیم تو توت احتمال حمله ی تروریستی داعش به مَستِدِن کاملا موجوده

این سایت تو ژاپن رنک اوله
دلیل پیشرفت ژاپنیا هم‌ همینه
تو ژاپن مردم تو لحظه زندگی میکنن
به اینصورت که میاد توت میکنه و میره
دیگه درگیر نمیشه
شکست عشقی نمیخوره
و‌فقط کار میکنه

فکر میکردم تا الان تموم شده باشه ولی باز تا وارد مستدن میشی توت میکنن همه

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit