این جمهوری خواه های آمریکا واقعا مغز ندارنا. ترامپ اون همه حمله کرد به تد کروز با خاک یکسانش کرد بعد این مرتیکه احمق میخواد کودتا کنه انتخابات رو برا ترامپ دربیاره. این ترامپ فقط باخته هیچ پیروزی نداشته هرکس هم ازش حمایت کرده تو انتخابات مفتضحانه باخته هنوز یه عده حاضرن خودشون رو قربانی ترامپ کنن. هر بلایی سرشون بیاد حقشونه خب

Follow

@Nima_sh ترامپ حتی تو باختشم از تموم رئیس جمهورای قبلی امریکا بیشتر رای اورده ، اینکه. چون از ترامپ خوشمون نمیاد و یه آدم بنگاهی تو خالی ایی بیش نیست ، باعث نمیشه با این واقعیت روبرو نشیم که ترامپ پایگاه اجتماعی خیلی قویی داره که تا حالا نظیرشو نداشتیم قبلا که تپ امریکا مردم پشت یه آدم جمع شن نه حزب و گروه و لابی . ترامپ از همین پایگاه مردمیش حتی به جمهوری خواها هم فشار میاره که یا با هاش باشن و تو انتخابات بعدی از حمایت اون و هم پالگی هاش و مردم طرفدارش استفاده کنن یا مجبورا با دموکرات ها تنها

· · Tootle for Mastodon · 1 · 0 · 1

@Mmdreza
خب اینم معلوم شد به درد نخوره. تو همین انتخابات طرفدارای ترامپ اکثرا انتخابات رو به رقیبای دموکراتشون باختن. رای ترامپ زیاد بوده ولی رای بایدن هفت میلیون بیشتر بوده. همین امروز بعد از ۲۸ سال ایالت جورجیا کامل افتاد دست دموکراتا و اون کاندیدی که طرفدار سرسخت ترامپ بود کمترین رأی رو بین چهارتاشون آورد. ترامپ طرفدار داره ولی کسایی که ازش متنفرن خیلی بیشتره. ترامپ تنها رییس جمهور آمریکاس که دو بار رای عمومی رو باخته. مجلس نمایندگان و سنا رو هم باخته

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!