یه خسته نباشید به همه کسانی که در تهیه این برنامه زحمت کشیدن و باعث شدن اوقات خوب و مفیدی رو در کنار همدیگه سپری کنیم و اطلاعات زیادی به دست بیاریم
Mohsen Rahimi
Instagram: mohsen.rhm1999
Telegram:mohsen_1999

سه پله‌ی ترقی
۱‐ببین
۲-بدان
۳-دیده‌شو

silence isn’t empty,
It’s ful of answers.

سکوت تهی نیست،
بلکه سرشار از جواب است!

برا لپتاب من دعا کنید حالش خوب شه

ما پیکسل خریدیم بعد دیدیم همون تو پک هست:)))

باز خداروشکر میکروفون رو با فاصله میگیری

ویدیو برنامه ها رو قرار میدین آیا؟؟

این mastodon محدودیت کاراکتر داره گویا:( بعضی پیاما نصفه نمایش داده میشه

آقا اسلایدارو بزارین داخل کانال :)

:Andoid نسخه های
Tusky
Subway tooter
Fedilab
نسخه های ios:
Toot
Mast
Amaroq

چرا این برنامه شصت تا نسخه داره😂

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!