‏جشن انتشار اوبونتو ۱۹.۱۰ هم به سلامتی به خوبی و خوشی به پایان رسید. از مهمان‌نوازی مردم خون‌گرم اراک هم ممنونیم.🌹
جای همه دوستانی که نیستند، خالیه. ایشالله یه روز دوباره همه دورهم جمع شیم‌.❤

Follow

@Amin3mej اقا تلگرام پیام دادم بی زحمت وقت کردی فایلی عکس رو برام بفرست دستت درد نکنه

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!