Follow

faktem jest też, że lubi jedzenie dla koszataniczek ...

@w84death zaraz skosztuje to stwierdze czy dodam do menu i dla siebie. Tobie szczury zostawiły troszke wiurów jskiś z tej mieszanki ... ponoć prosiłeś , biały jedynie oponował przed tym bardzo , ale jak mi Mały streścił : Barabasz wstawił się za Tobą i ostatecznie jedzenie czeka!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!