هنوز معادل فارسی توت رو اعلام نکرده ؟؟

توت میکنیم قبل از اینکه یکی دیگه توت کنه .

اقا اینجا داغونه منشنا ریخته تو توتا توتا ریخته تو منشنا اصن یه وعضی

با این اپ یک قدم بیشتر به تباهی نزدیک شدیم

ولی هرجور حساب میکنم ژانر شدن این توت باید برای پنجشنبه شب میبود نه غروب جمعه

از بزرگترین باگ اینجا میتونم به اینکه نمیتونیم عکس پروفایل کسی و باز کنیم اشاره میکنم

اینجا هم ممکنه نوتیف نداشته باشیم واقعا بزرگترین ضربه بهمون وارد میشه

خود اون سازنده کسکشش وقتی نوشته توت جلوش علامت تعجب گذاشته اینقد اسمش تخمی بوده mastodon.social/media/OOcP5G8U

چرا توتاى منو بوس نميكنيد؟

کی بود گفت ماستادون همه باگای توییتر و بر طرف کرده ؟؟ اینجا خودش باگ خالی هست یکیش همین دایرکت یکی دیگش تعداد فیو ها

انقدر توت توت کردید که دیگه نمیتونیم توت بخوریم

ولی من سربازم منو لیشتر بوست کنید

چه صنمی باهاش داری؟
برای داشتنش توت میکنم اقای قاضی

توییتر الان تو فکر کله کردنه ماستادون بسر میبره

خر تو خره ولی یکم بگذره جا میافته دیگه ازین شلوغی کاسته میشه

ما اونجا 140 کارکتر و نخونده فیو میکنیم اینجا بالای 140 بنویسی همون فیو رو از دست میدی
ما همونیم که توییتر گشاد بارمون اورد

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit