من گشنمه، توام خوردنی هستی...
برای خودت غذای دیگه ای پیدا کن عزیزم...
سری های ۲۰۲۴ عه فرهنگ سازی حجاب

تو هدرم میتونید راستشو ببینید

اصلا معلوم هست به چه دردی میخورید؟ غیر رند های قر و قاطی

خواستیم بخور ظاهر زیبایی داره

آنها مدام در دام‌هایی میافتند که از گذشته برای خود پهن کرده اند....
آقا انصافا بزرگترین گول زننده‌ ی تاریخ ذهن خود آدمی میتونه باشه.

تو بگو افسانه ی مراقبت و تغییر یه زن با شکم گنده است که با نماد دریا بهش اشاره میشه. نه که چربی جذاب باشه ها اصلا فقط اون ناحیه اش گنده مندست

همین الان میتونید برید تو پروفایلم و شاهد یه بنر فوق العاده باشید... به ۳ نفر اول دایرکت داده میشود.

اینا هم به جا کارتی میگن اسلات هم به خودفروش بدکاره میگن اسلات واقعا چه وضعیه

توصیف دقیقی از یک تجربه ی هیری دارم، چیز شعری چون هویج را پوست میکندم و صدای کنده شدن پوستش که از خودش بود جگرم را خراش داد... منکه میشنوم میگم
اوف عجب تجربه ای داشته،
چه آدم عمیقیه،
چقدر باهوشه،
وای چقدر رند

امروز امتحانم رو خراب کردم...

در حد ۲۵۰ سیسی شراب قرمز منطقه ی خودمونو دارم که البته رنگش شبیه رنگ رب اناره خیلی چیز مشتی ایه، جلوی نفس خودمو گرفتم و ضمنا اگه دلتون خواست من به قصد خودم که جلب توجه شما بود رسیدم

به ارامی چک میکند نکند کسی این اواخر در مورد در ارتباط بودن خود توتی کرده باشد که این امر منجر به گنده شدن دماغ و بر خوردن هر حرفی تا شعاع ۴ فدیورس است...

برای ما ادای چسای رند و در نیار که من میدونم تو یه سه رقمی بد ترکیبی

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!