🗄 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & Αποθετήρια - «Καθρέφτες». my.aegean.gr/web/faq-12-Servic Από το 2014 η Κοινότητα-Πύλη Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει Mirror-Server στην 🇬🇷 Ελλάδα!

6+ χρόνια απρόσκοπτης προσφοράς!

🗄 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & Αποθετήρια - «Καθρέφτες». my.aegean.gr/web/faq-12-Servic Από το 2014 η Κοινότητα-Πύλη Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει Mirror-Server στην 🇬🇷 Ελλάδα!

6+ χρόνια απρόσκοπτης προσφοράς!

🗄 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & Αποθετήρια - «Καθρέφτες». my.aegean.gr/web/faq-12-Servic Από το 2014 η Κοινότητα-Πύλη Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει Mirror-Server στην 🇬🇷 Ελλάδα!

6+ χρόνια απρόσκοπτης προσφοράς!

🗄 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & Αποθετήρια - «Καθρέφτες». my.aegean.gr/web/faq-12-Servic Από το 2014 η Κοινότητα-Πύλη Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει Mirror-Server στην 🇬🇷 Ελλάδα!

5+ χρόνια απρόσκοπτης προσφοράς!

🗄 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & Αποθετήρια - «Καθρέφτες». my.aegean.gr/web/faq-12-Servic Από το 2014 η Κοινότητα-Πύλη Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει Mirror-Server στην 🇬🇷 Ελλάδα!

5+ χρόνια απρόσκοπτης προσφοράς!

🗄 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & Αποθετήρια - «Καθρέφτες». my.aegean.gr/web/faq-12-Servic Από το 2014 η Κοινότητα-Πύλη Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει Mirror-Server στην 🇬🇷 Ελλάδα!

5+ χρόνια απρόσκοπτης προσφοράς!

🗄 Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & Αποθετήρια - «Καθρέφτες». my.aegean.gr/web/faq-12-Servic Από το 2014 η Κοινότητα-Πύλη Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει Mirror-Server στην 🇬🇷 Ελλάδα!

5+ χρόνια απρόσκοπτης προσφοράς!

🗄 Σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & Αποθετήρια "Mirrors" - «Καθρέφτες». my.aegean.gr/web/faq-12-Servic Από το 2014 η Κοινότητα-Πύλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει Mirror-Server στην 🇬🇷 Ελλάδα!

🗄 Σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & Αποθετήρια "Mirrors" - "Καθρέφτες". my.aegean.gr/web/faq-12-Servic Από το 2014 η Κοινότητα-Πύλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει Mirror-Server στην 🇬🇷 Ελλάδα!

💡 Μάθε για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα & "Mirrors" / Αποθετήρια "Καθρέφτες". my.aegean.gr/web/faq-12-Servic

Από το 2014 η Κοινότητα-Πύλη @MyAegean του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει υπηρεσίες Mirror-Servers στην Ελλάδα για δημοφιλή πακέτα λογισμικού.

Σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και "Mirrors" / Αποθετήρια "Καθρέφτες". my.aegean.gr/web/faq-12-Servic Από το 2014 η Κοινότητα-Πύλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει Mirror-Server στην Ελλάδα.

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!