Follow

@VrouwkevanS Hi! Ik ben een nieuwe volger. Eigenlijk op Twitter helemaal niet, geen idee waarom. Ben geen parodie, ben gewoon ik en lees vooral meer dan dat ik Tetter :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit