این یکی از اپیزود های پادکست sciences vs در مورد قرار های اینترنتیه که به نظرم جالب بود

google.com/podcasts?feed=aHR0c

@Nima_sh
همین الان دارم همین شماره‌ای که گفتی رو می‌شنوم. حالا محتوا به کنار، لهجهٔ این مجریه چه بامزه‌است! شبیه لهجهٔ استرالیایی‌هاست، ولی دقیقاً هم استرالیایی نیست. چیز بانمکیه!

@masoud خیلی لهجش استرالیایی :))
من تا امروز اصلا فکر میکردم اینا استرالیان بعد فهمیدم که نه نیویورکن :)))

@Nima_sh
جدی نیویورک؟ عجیبه آخه تو این شماره همه‌اش داشت با استاد دانشگاه‌های انگلیس مصاحبه می‌کرد.

Follow

@masoud آره خودش نیویورکه ولی با استادای دانشگاه های مختلفی صحبت می‌کنه.
اولین قسمتی که شنیدم با یه استاد تو کویینزلند مصاحبه کرد برا همین مطمئن بودم که استرالیاس :))
بعد معلوم شد که نه با استادای همه جاهای دنیا صحبت میکنه

· SubwayTooter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!