خیلی خوش گذشت دوستان
دمتون گرممممم

به اونایی ک بیشتر توت کردن جایزه نمیدین

یه ذره از محبوبیتت به ماهم بده...

سعی کنید رابطه های ایمن برقرار کنید.!!

موضوع اصلی اینه که چجوری کد تخفیف اسنپ بگیریم ؟؟! 🤔

من به اشتباهات داوری باختم 😂

مباحث سنگینه
باشد که رستگار شوید... 😂😐

مسئولین برگزاری همه رفتن ناهار نامردااا 😐

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!