Follow

‪ ‪Xa llo lin a varias persoas, pero a min gustaríame máis ese goberno que pintan as dereitas (Comunista que vai desfacer España) que o goberno que imos ter, pero algo é algo, no que non concordo coas outras chiantes é no de que non é momento de , para min si o é.‬

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!