Follow

Un 61% do profesorado afirma ter problemas para conectar co seu alumnado e a práctica totalidade suspende a actuación da Consellaría nesta crise.

Os datos extráense dunha enquisa realizada pola CIG-Ensino entre o día 11 e o 16 de abril e que contou coa participación de 6.352 docentes.

cig-ensino.gal/nova/informe-en

· · Amaroq · 1 · 0 · 0

No inquérito constátase a fenda dixital e social do alumnado galego, que a teleformación, malia os esforzos docentes, non pode dar resposta á atención á diversidade e que unha amplísima maioría do profesorado comparte a idea dunha promoción de curso aberta a excepcionalidades -que deben ser observadas polo equipo docente e sen que dependa do coronavirus- e critica a indefinición e a falta de instrucións claras por parte da Consellaría de Educación.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!