Follow

Xa había ben tempo que lle tiña gañas a remozar onosolar.gal/OnL/ e a pandemia foi o momento.
Cambio total cara o minimalismo e pensando no uso real que lle dou á páxina actualmente e na visión en todos os tamaños de pantalla.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!