Follow


Mañá voltamos ao traballo se é que marchamos algunha vez neste verán que nós tocou.
De todas formas o que levamos de ano si me demostrou unha cousa, teño unha gozada de familia e xuntas estamos podendo co que nos toca.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!