Follow

We hebben een nieuwe website 🀩 en we zouden niet van WC-Eend zijn als we WC-Eend niet zouden adviseren. Dus, wil je een nieuwe website maken, check dan @websitemachines@twitter.com
Lees hier waarom:
ontwerpfabriek.com/nieuws/?ite

Β· Β· Mastodon Twitter Crossposter Β· 1 Β· 1 Β· 2

@Ontwerpfabriek tussen "mogelijkheden dus" behoort een komma in de eerste alinea :-).

"Van de basiskleuren uit dit thema is" basiskleuren is meervoud, dus is -> zijn alle items. De zin die hierna volgt bevat 3x "je", de laatste kun je bezittelijk maken door "jouw" te gebruiken.

Verder natuurlijk gefeliciteerd met de nieuwe website! Ziet er prima uit!

@Ontwerpfabriek overigens, bij Friends bij Jos de Jong mist de "t" in gedrukt :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!