Follow

RT @adbar@twitter.com

Zajímavý zlom u podcastů: pořady Českého rozhlasu prvně poslouchá víc lidí přes Spotify než přes Apple Podcasts. Sedí to s aktuálními daty Voxnest, který Česko také přebarvil do barev Spotify blog.voxnest.com/apple-vs-spot. Všechny podcasty @CRozhlas@twitter.com najdete tu: portal.rozhlas.cz/podcasty/por

🐦🔗: twitter.com/adbar/status/11637

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!