Follow

RT @SatrapaPavel@twitter.com

Asi to jinak nejde, ale stejně mě výpadek kvůli testování vysoké dostupnosti pobavil:

„Dovolte nám Vás informovat o plánovaném výpadku, během kterého proběhne testování funkcionality vysoké dostupnosti služby.“

🐦🔗: twitter.com/SatrapaPavel/statu

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!