Follow

RT @enkocz@twitter.com

Podle studie francouzského týmu mají různé jazyky společnou a nečekanou vlastnost. Za stejné množství času se jimi dá sdělit stejné množství informace. denikn.cz/193787/tricet-devet-

🐦🔗: twitter.com/enkocz/status/1171

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!