Follow

Tohle je přesně ten důvod, proč podle mě běžná dostupnost na mobilních datech způsobí zásadní zlom.

Smutné je, že veškeré standardy 3GPP jsou vyvíjeny primárně pro IPv6 a přesto operátorům trvá tak dlouho to konečně na IPv6 provozovat.

RT @GrnScrnr@twitter.com

@Oskar456@twitter.com @LinuxDaysCZ@twitter.com Sorry jako. Jsem na datech, doma šestku máme...

🐦🔗: twitter.com/GrnScrnr/status/11

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!