Follow

RT @CESNET_news@twitter.com

Aktuálně máme 358 hráčů z toho 288 dosáhlo na pozice Commander a 192 soutěžících vyřešilo jednu soutěžní úlohu. Držíme palce! A stále platí - Kdo zachrání svět? t.co/QiLd1TA20y

🐦🔗: twitter.com/CESNET_news/status

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!