Follow

Zajímavé. Na jedné straně tu máme jistou fakultu jisté univerzity, která má WPA-PSK síť s heslem napsaným na webových stránkách, na druhé straně pak toto. 😒

RT @jancibulka@twitter.com

Posluchači univerzity třetího věku na @cunicz@twitter.com nemaj . Škaredej ageismus, copak starý lidi nepotřebujou internet? t.co/SzHOnSAZpS

🐦🔗: twitter.com/jancibulka/status/

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!