Follow

RT @CESNET_news@twitter.com

. Chcete vědět kolik hackerů se snaží porazit vzbouřené stroje? 587! Pomozte i vy a přidejte se na naši stranu. ☠️Valka není u konce ☠️ thecatch.cz

🐦🔗: twitter.com/CESNET_news/status

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!