Follow

RT @jancibulka@twitter.com

Tři roky, Městskej soud v Praze a následně i @nssoudcz@twitter.com. Tak dlouho se vleče spor o zveřejňování dat o poloze vozidel pražský MHD.

Tak snad už konečně.

zpravy.aktualne.cz/ekonomika/d

🐦🔗: twitter.com/jancibulka/status/

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!