Follow

RT @marenamat@twitter.com

Včera se mi ČD WiFi pokusila podhodit falešný klíč SSH serveru. Kdo používáte SSH, dávejte si prosím pozor a při prvním přihlášení klíč řádně zkontrolujte.: me siento furiosa

🐦🔗: twitter.com/marenamat/status/1

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!