Follow

RT @OpenAlt@twitter.com

Začíná přednášková část konference . Těšíme se Vás. Pokud nevíte co s volnou sobotou, tak neváhejte. Vstup je zdarma.

🐦🔗: twitter.com/OpenAlt/status/119

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!