Follow

Na přednášce o XFS doporučuje Ivan Bíbr volbu noatime, případně relatime. Na datové disky asi klidně, ale na root FS je lepší nechat atime – je to totiž klíčová informace pro případnou forenzní analýzu napadeného serveru.

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!