„Nikdy do žádných nových návrhů nepoužívejte ESP8266. Narazíte na problémy třeba s TLS nebo JSONem.“ – Petr @joysfera@twitter.com Stehlík

Follow

„Nikdy nekupujte levné čipy DS18B20 z Číny ani z českých eshopů. Jsou to všechno padělky.“ – Petr @joysfera@twitter.com Stehlík

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!