Follow

RT @auditoriumCRo@twitter.com

Před 35 lety byl zahájen provoz dalšího úseku trasy C metra ze stanice Sokolovská do stanice Fučíkova. Bylo to čtyři dny dříve, než stanovil plán. (Rozhlasové noviny 03.11.1984)

🐦🔗: twitter.com/auditoriumCRo/stat

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!