Follow

Stejně je neuvěřitelné, jak dlouhou životnost ta síťová zařízení mají. Třeba klub @Silicon_Hill@twitter.com tuhle krabici kupoval v roce 2004, to už byla 5 let na trhu. Když to porovnáme s tím jak tehdy vypadal iPhone… Oh, wait! 😀

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!