Follow

Podle mých záznamů spustila 30. října 2019 @CzechTV@twitter.com vysílání regionálních variant programu ČT1 HD i v přechodové síti DVB-T2. Psalo se o tom někde? @digizonecz@twitter.com @televizniweb@twitter.com

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!