Follow

RT @JChodounsky@twitter.com

Dnešní statistika: Prodloužil jsem pobyt v zastávce pro 22 lidí v průměru o 6,3 sekundy a to ocenilo poděkováním, kývnutím, mávnutím, úsměvem jen 6 z nich (27%).

🐦🔗: twitter.com/JChodounsky/status

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!