Follow

Libereckému OC Forum zřejmě upadla jedna skleněná tabule z fasády. Po vzoru NTK v Praze to vyřešili záborem chodníku pod fasádou. Schválně, kde zábor vydrží déle. Praha má nárok, tam je od roku 2017. idnes.cz/praha/zpravy/narodni-

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!