Follow

Vždycky si říkám, o kolik by byla levnější logistika Národní potravinové sbírky, kdyby se místo fyzického zboží darovaly peníze.

Proč třeba není v samoobslužných pokladnách při placení tlačítko pro poslání peněz do sbírky? Mohlo by tam být celý rok, ne jen jeden den.

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!