Follow

RT @janacigler@twitter.com

„Protože jsem se domluvila, nebála jsem se cestovat. Protože jsem cestovala, považovala jsem svět za hranicemi tak trochu za svůj, přišel mi srozumitelný a neměla jsem z něj strach.“ twitter.com/enkocz/status/1198

🐦🔗: twitter.com/janacigler/status/

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!